Bøker

Mange av leserne av ukens dikt har  ytret et ønske om å få diktene i bokform. Våren 2015 ble derfor et bokprosjekt planlagt, i form av fire diktbøker: Ukens dikt / Vinter, Ukens dikt / Forår, Ukens dikt / Sommer og Ukens dikt / Etterår. Hver bok har derved dikt for 3 måneder eller 13 uker. I tillegg er det to bonusdikt i hver bok, et før-dikt og et etter-dikt.

Den første boken vi har produsert er Ukens dikt / Vinter, med dikt for månedene desember, januar og februar.

I denne bokserien illustreres diktene av Marit Johanne Øien Eiksund sine bilder. Marit er sykepleier og legemiddelkonsulent, og har hatt en rekke utstillinger av sine bilder. Hun har også en foto-blogg som heter Miamor.

Kjøp diktbøkene på ordrike.no eller hos bokhandelen. Alle de store bokhandlerkjedene har eller kan skaffe boken.

20151209_0928421